Bladfakta
Teblad plockas fortfarande till övervägande del för hand. Plockningen måste ske snabbt då bladet blivit färdigt för plockning eftersom de vissnar väldigt fort. Under skördesäsongen plockas blad från tebuskarna ungefär en gång i veckan. Vïd varje tillfälle plockas enbart knoppen och de två yttersta bladen på varje skott. En duktig plockare kan på detta sätt samla 30 - 35 kilo teblad per dag, vilket blir omkring 7 - 9 kilo färdigt te.

Teblad delas upp i två huvudkategorier: hela och brutna blad eller leaf grades och broken leaf grades. De brutna bladen ger ett mörkare te med starkare smak och är den mest populära typen. Den här klassningen av te säger ingenting om teets kvalitet, utan gäller bara bladens storlek. Alla tesorter finns i både bra och dålig kvalitet.

Hela teblad

  • Flowery Orange Pekoe
  • Orange Pekoe
  • Pekoe
  • Pekoe Souchong
Brutna teblad
  • Flowery Broken Orange Pekoe
  • Broken Orange Pekoe
  • Broken Pekoe
  • Broken Pekoe Souchong
  • Fannings
  • Dust
Fannings är den gemensamma beteckningen på mycket småbladigt te och dust är de allra minsta bladpartiklarna.

Teblad äts förresten som grönsak i Burma, Thailand och Kina. Leppet-so kallas de inlagda tebladen.


Tillbaks till första sidan