Fågellokaler kring Sandviken

Runt Sandviken finns ett par fågellokaler som kan vara värda ett besök. Den här sidan har jag lagt upp för att det ska vara lättare att hitta lokalerna, besöka dem på rätt tid och veta vad man kan få se. De flesta skådare kring Sandviken skådar vid Storsjön. I Storsjön, "Gästriklands Pärla", har drygt 220 arter anträffats. Sjön är mycket stor och jag har därför valt att presentera 3 lokaler som är lättillgängliga.
Läs om en lokal

Förbinder de båda fjärdarna i Storsjön, öppet vatten året runt.
En avsnärjd vik till Storsjön som är en mycket fin sträcklokal.
En fin udde i Storsjön med häckande Skrattmåskolonier och andfågel.
En gammal soptipp som lockar till sig tättingar av alla de slag.
En fin nattsångarlokal under våren och sommaren.


Senast uppdaterad: 99-02-12